MENY


Personligt ombud – stöd på lika villkor

Våra personliga ombud hjälper personer med psykiskt funktionshinder att ta del av stöd och service på samma villkor som alla andra.

Personligt ombud – ett stöd för att alla ska få möjlighet att ta del av samhällets utbud.

Har du ett långvarigt psykiskt funktionshinder? Har du kört fast mellan olika instanser och myndigheter? Har du tappat kontrollen över ditt liv? Då kan kanske ett personligt ombud hjälpa dig.

Personligt ombud är ett stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning. Ett personligt ombud jobbar för att alla ska få ta del av samhällets utbud av till exempel vård, stöd och service på samma villkor som alla andra.

Vilken hjälp kan jag få av ett personligt ombud?

Ett personligt ombud hjälper till att ge det stöd och den service du har laglig rätt till. Det kan till exempel vara:

  • Guidning i kontakten med olika myndigheter. Vi kan till exempel hjälpa dig att tolka ett beslut eller stöd i hur du fyller i en ansökan.
  • Stöd i kontakten med sjukvården, som till exempel att följa en remiss.
  • Reda ut missförstånd i kontakt med olika myndigheter.

Läs mer om hur ett personligt ombud fungerar och hur du gör för att ansöka

en person hjälper en annan

För mer information

Karin Pettersson, personligt ombud
070-661 32 03, karin.pettersson@nordanstig.se