MENY


Inflation och räntor driver upp VA-taxan

Mandatperiodens sista kommunfullmäktige klubbade höjd VA-taxa. Vision 2020 utvärderad och mer pengar till gymnasie- och vuxenutbildningarna.

Innan kommunfullmäktige samlades för mandatperiodens sista sammanträde delades blommor och stipendier på mellan 11 500 och 60 000 kronor ur Gunnar Greibers stipendiefond till tre kreativa mottagare.

Konstnären Alexander Carlsson ska använda pengarna till att anlägga en skulpturpark i Bålarna, Bergsjö. Camilla Löf vill utveckla den gamla fotografiska tekniken cyanotopi på textila bilder i stora format, medan John Skoglund dokumenterar livet på landsbygden efter pandemins framfart.

Alla tre stipendiater var förhindrade att själva närvara, stipendierna mottogs därför av anhöriga.

Många avhopp

Petra Modée i kommunfullmäktiges presidium presenterade traditionsenligt talarstatistik från mandatperioden uppdelad på män och kvinnor. Statistiken visar också att många förtroendevalda i kommunen avslutat sina politiska uppdrag. Enligt siffrorna har kvinnor i högre grad avslutat politiska uppdrag, inklusive nämndemannauppdrag.

Själva sammanträdet inleddes med ledamöternas frågestund. Digital och fysisk tillgänglighet till både fullmäktiges och utskottens möten liksom skolmatsedelns sammansättning och en kommande placering av hemtjänsten i Jättendal avhandlades.

Omfattande digitalisering

Varje år har kommunfullmäktige att fastslå nivån på VA-taxan. För 2023 föreslår kommunens bolag Nordanstig Vatten AB att höja lägenhetsavgiften såväl som de fasta och rörliga avgifterna med 5 procent, medan anläggningsavgifterna lämnas oförändrade. Bakom höjningen ligger ökade kostnader bland annat på grund av inflation och höjda räntenivåer.

Höjningarna innebär i genomsnitt 47 kronor högre VA-kostnad per månad för en genomsnittsvilla och 38 kronor per lägenhet i flerfamiljshus.

Under dussintalet år har Nordanstigs kommun arbetat efter den politiskt beslutade Vision 2020. Visionsarbetet har nu följts upp. Resultatet visar att kommunen haft förmåga till flexibilitet, anpassning till samhällsförändringar och bidragit till att ett gott företagsklimat skapats. Digitaliseringen, bland annat genom en omfattande fiberutbyggnad, har kommit långt.

Utvärderingen visar också att man inom vissa områden inte helt nått fram. Här nämns till exempel samverkan och byggandet av attraktiva bostadsmiljöer. Kommunfullmäktige godkände uppföljningen och kommunstyrelsen har tidigare uppdragit till förvaltningen att påbörja ett nytt visionsarbete.

Nämnd fick ersättare

Inför varje ny mandatperiod ska Fullmäktigeberedningen för demokrati göra en översyn av den politiska organisationen. Kommunfullmäktige beslutade utan omsvep om förändringar på tio av elva punkter. Bland annat byter valberedningsnämnden namn till valberedningen där varje parti i fullmäktige får en ledamot och en ersättare. Kommunstyrelsens ersättare går från 26 till 21, samtidigt blir byggnadsnämndens ersättare två färre till tre.

Stötestenen var Sociala myndighetsnämnden där förslaget var att gå från sju ledamöter till fem. I nämnden finns inga ersättare. Fullmäktiges beslut blev nu de föreslagna fem ledamöterna, men med tillägget tre ersättare. Yrkandet som kom från Stefan Nybom (S) motiverades med att det kan vara svårt att samla en beslutsför nämnd med kort varsel, till exempel vid extra sammanträden som inte är ovanliga i nämnden. Alla de klubbade förändringarna träder i kraft 1 januari 2023.

Mer pengar till gymnasiet

Hälsinglands Utbildningsförbund äskar höjda ersättningsnivåer från de tre medlemskommunerna på grund av ökade kostnader. Utbildningsförbundet ansvarar för gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen i Nordanstig, Bollnäs och Söderhamn. Fullmäktige sade ja till justering uppåt av bidragsnivån med 4 400 per invånare i åldern 16 till 19 år och med 160 kronor per invånare 20–64 år. Samtidigt godkändes en uppräkningsfaktor på 3,5 procent för 2023.

Kommunfullmäktige avslutades med att kommunfullmäktiges avgående ordförande Carin Walldin (S) avtackades med en stående ovation.

Här kan du se måndagens fullmäktige i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ena man i talarstol pratar inför en grupp politiker i ett rum med nyligen upphängda tavlor på väggarna.

Innan måndagskvällens sammanträde inleddes berättade Jöran Österman om den konst av Gunnar Greiber som nu hängts upp i fullmäktigesalen på Bergsjögården. Därefter delades årets stipendier till minne av Gunnar Greiber ut. Foto: Cilla Larsdotter, Nordanstigs kommun

För mer information

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se