MENY


Tre mottagare av stipendier ur Gunnar Greibers stipendiefond

I år är det tredje gången som stipendier delas ut till minne av konstnären Gunnar Greiber. Tre mottagare får stipendier som ska främja konsten och det konstnärliga arbetet i Nordanstigs kommun.

Stipendieutdelningen sker på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september. En urvalsgrupp bestående av kommunfullmäktiges ordförande Carin Walldin, verksamhetschefen Hans-Åke Oxelhöjd, konstnären Lisa W Carlson och kulturutvecklare Barbro Björklund som adjungerad har bedömt de ansökningar som kommit in. De lämnar ett förslag på stipendiemottagare till kommunstyrelsen som sedan beslutar.

– Det är roligt att vi får dela ut stipendiet i olika genrer, säger kommunfullmäktiges ordförande Carin Walldin. I år är det verksamma inom fotografi och skulptur som uppmärksammas.

Mottagare av stipendier ur Gunnar Greibers stipendiefond 2022:

Alexander Carlsson beviljas ett stipendium om 60 000 kr

Ett stipendium på 60 000 kr beviljas till Alexander Carlsson, en konstnär som återvänt till sin hembygd. Hans projekt är att anlägga en skulpturpark i Bålarna. Genom att iordningställa en verkstad kan Alexander utveckla sitt arbete med återanvänt material. Han samlar bland annat plåtskrot från omgivningen och sammanfogar det genom planetliknande sfärer.

Camilla Löf beviljas ett stipendium om 28 000 kr

Ett stipendium på 28 000 kr beviljas till Camilla Löf, en konstnär som främst arbetar med fotografi som uttrycksmedel. Camilla vill utveckla den gamla fotografiska tekniken cyanotopi på textila bilder i stora format. Cyanotopi är en lek och nyckfull process där kemi, material och hantverk tillsammans bildar en poetisk upplevelse.

John Skoglund beviljas ett stipendium om 11 500 kr

Ett stipendium på 11 500 kr beviljas John Skoglund, en fotograf som tillbringar sina somrar i Hassela. John vill dokumentera livet på landsbygden efter pandemins framfart. Fotografierna kommer att visas vid en utställning i Hassela.

Tavla av konstnären Gunnar Greiber (född 1919, död 2011).

Tavla av konstnären Gunnar Greiber.

För mer information

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Tillväxt och service
0652-361 68, hans-ake.oxelhojd@nordanstig.se


Stipendium ur Gunnar Greibers stipendiefond Länk till annan webbplats.