MENY


Nu har vi en egen koldioxidbudget

Vi som lever och arbetar i Nordanstigs kommun måste minska våra gemensamma utsläpp av koldioxid med 18 procent årligen fram till år 2045. Det visar kommunens koldioxidbudget.

Klimatsekretariatet och Uppsala universitet har under förra året tagit fram Nordanstigs kommuns koldioxidbudget. Syftet med en koldioxidbudget är att tydligt visa de utmaningar som vi som kommun står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet.

Klimatproblemen är globala, men åtgärderna behöver genomföras lokalt och det berör oss alla.

Koldioxidbudgeten gäller inte bara Nordanstigs kommunala organisation, utan alla företag som verkar och personer som bor i kommunen. Kommunen som organisation har ett stort ansvar som föregångare, men kommer inte att kunna nå målen om inte alla andra också hjälper till.

Här kan du läsa mer om koldioxidbudgeten

Närbild av en laddkontakt till elbil.

För mer information

Anna Hesselgren Heijbel, miljö- och klimatstrateg
0652-362 84, anna.hesselgren-heijbel@nordanstig.se