MENY


Tyck till om dubbelspårets dragning!
– sträckan Stegskogen–Bäling

Fram till 1 juli har intresserade möjlighet att lämna synpunkter på dragning av nya Ostkustbanan mellan Stegskogen och Bäling. Trafikverket behöver dina synpunkter och din lokalkännedom.

Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall är en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor. Trafikverket planerar för dubbelspår på sträckan och utreder nu etappen Stegskogen–Bäling (via Vattrång, Harmånger och Jättendal).

Trafikverket behöver dina synpunkter och din lokalkännedom för en yta som kompletterar det tidigare förslaget till korridorer, inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Observera att det ännu inte är aktuellt att välja slutlig korridor för sträckan Stegskogen–Bäling. Det här är det första av två planerade samråd för den här etappen. I nästa samråd, som planeras till 2023 och där samtliga korridorer preseneteras, samråds om val av lokaliseringsalternativ.

Samrådstid
30 maj till och med 1 juli 2022

Samrådshandlingen finns att läsa i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 eller på Trafikverkets webbplats.

Närbild av järnvägsräls på betongslipers.

För mer information

Projektledare Trafikverket

Peter Nyberg, 010-123 29 59