MENY


Stor risk för skogs- och gräsbränder

SMHI uppmanar till stor försiktighet vid eldning utomhus. Det är just nu torrt i markerna och risken för skogsbrand och gräsbrand är stor eller lokalt mycket stor i vårt område.

Inget eldningsförbud råder, men överväg ändå noga om du verkligen behöver tända eld. Här är några saker att tänka på vid eldning:

  • Eldning bör inte ske vid stark vind eller vid torr markvegetation.
  • Elda aldrig så att rök och gnistor sprids mot byggnader.
  • Engångsgrillar bör inte användas i skog eller vid torr markvegetation och bör placeras på en obrännbar yta.
  • Ha alltid släckutrustning finnas till hands.
  • Eld utomhus ska bevakas kontinuerligt!

Läs mer om brandrisker

Varningar och meddelanden på smhi.se Länk till annan webbplats.

Närbild på eldslågor vid en skogsbrand.