MENY


Kommunfullmäktige (KF) sammanträder,
måndag 25 april 2022 klockan 18.00 i Bergsjö

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, men med anledning av smittorisken rekommenderar vi dig att titta på webbsändningen i stället för att närvara.

Ordförandeklubban i kommunfullmäktige

Tid och plats

Sammanträdet börjar kl 18.00 i Kulturhuset Bergsjögården, som ligger på Södra Vägen 4 i Bergsjö.

Kvällens ärenden​

Fullmäktige tar upp bland annat följande ärenden

  • Årsredovisning för Nordanstigs kommun
  • årsredovisningar för de kommunala bolagen
  • samverkansavtal Mittuniversitetet
  • redovisning fiberinfrastrukturella investeringar
  • ändring av biblioteksavgifter.

För mer information kontakta

Eva Engström, kommunsekreterare
0652-361 03, eva.engstrom@nordanstig.se