MENY


Trygga och kärleksfulla hem sökes

Har du funderat på att bli en stödperson? Nu är det läge att göra slag i saken! Vi söker familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Familjehem

Har du gott om tålamod och ett varmt sinnelag? För närvarande är vi i akut behov av familjehem till en tonårsflicka och har ett generellt behov av familjehem till ungdomar 12–18 år. Vi söker personer och familjer som lever i en stabil social livssituation och som kan erbjuda en trygg och kärleksfull miljö för ett barn att utvecklas i.

Du ska ha tid och utrymme att ta hand om ett barn eller ungdom för en kortare eller längre tid och en god förmåga till samarbete.

Jourhem

Som jourhem tar du med kort varsel emot barn och ungdomar som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid. Barn eller ungdom kan behöva komma till jourhem av olika skäl. Det kan handla om missförhållanden i hemmiljön såsom våld eller missbruk, eller på grund av ett eget beteende. Jourhem är en person eller familj som tar emot barn eller ungdom i sitt hem när socialtjänsten behöver utreda deras situation. Under tiden som jourhem kan du få en förfrågan om att ta emot ett eller flera barn. Du kan också ha perioder utan placerade barn eller ungdomar.

Familjehemmen får stöd och handledning och de familjer som inte har erfarenhet av att vara familjehem erbjuds en grundutbildning. Ersättning utgår enligt SKL:s riktlinjer.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig!

Ring eller mejla någon av familjehemsrekryterarna Anna-Lena Borg Engberg eller Johanna Leyonberg så berättar vi mera, 0652-360 00.

Mer om familjehem

" "