MENY


Vad slänger du i din soptunna?

Vi slänger mer av det som inte hör hemma i soptunnan nu jämfört med tidigare. Att bränna istället för att återvinna är dyrt, både för plånboken och miljön.

Här i Nordanstig skickar vi ungefär 2 000 ton restavfall till förbränning per år. Plockanalysen som gjordes under hösten tyder på att de är onödigt mycket.

Resultatet jämförs mot analysen som genomfördes 2018. Man skiljer på villor och flerbostadshus och vi ser bland annat att hushållen i båda kategorierna minskat sitt matavfall, vilket är mycket positivt. I villorna har det minskat med nästan tio procent.

– Det är jättebra. Under 2024 kommer även vi i Nordanstig att börja samla in matavfall. Då är målsättningen att göra biogas istället för att förbränna vårt matavfall, berättar Sofie Weijosdotter Pettersson, handläggare vid avfall och återvinning.

"Vi måste bli mycket bättre"

Analysen visar också att boende i flerbostadshus blivit bättre på att sortera ut elavfall och övrigt brännbart material medan villaägare blivit något sämre.

Farligt avfall, tidningar och förpackningar har ökat i båda kategorierna. Farligt avfall är – precis som det låter – farligt, för både personalen som hanterar avfallet och för miljön och ska lämnas in på återvinningscentralen. Tidningar och förpackningar utgör idag mer än 30 procent av hushållens avfall.

– Vi måste bli mycket bättre på att återvinna förpackningar i vår kommun. Förpackningar ska inte slängas i restavfallet utan sorterats ut och lämnas på de återvinningsstationer vi har på flera platser i kommunen. På våra återvinningscentraler finns också möjligheten att lämna förpackningar, säger Sofie Weijosdotter Pettersson.

Påverkar taxor och avgifter

I vår kretsloppsplan finns beslut om att avfall till förbränning ska minska och minskat har det gjort. Men inte i den grad som våra mål eftersträvar.

– Förbränning av avfall är kostsamt. Utsläppsrätter och skatt på förbränning är kostsamt i dagsläget och påverkar våra renhållningskunder via taxor och avgifter, säger enhetschef Jimmy Nilsson.

Sorteringsguiden ger svar direkt

Om du är osäker på vad man får lägga i sina sopkärl och vad som ska till återvinningsstationerna eller till våra återvinningscentraler, kan du ta hjälp av Avfall Hälsinglands sorteringsguide. Med sökfunktionen får du direkt svar på var ditt skräp hör hemma.


För mer information

Jimmy Nilsson, enhetschef
0652-362 26, jimmy.nilsson@nordanstig.se