MENY


Ny e-tjänst för flyktingstöd i vår kommun

Intresset för att hjälpa dem som flyr kriget i Ukraina är stort, det visar inte minst den fina uppslutningen vid torsdagens möte med frivilliga. Nu finns också en e-tjänst för alla som har intresse av att stötta i en eventuell flyktinginsats i vår kommun.

Det går i dag inte att säga om ett flyktingmottagande kommer att krävas i vår kommun eller hur omfattande ett mottagande skulle kunna bli. Vår planering har nu pågått en tid för att vara rustade om behovet uppstår.

Under gårdagskvällen hölls också ett digitalt möte med ett 50-tal frivilliga – både enskilda, företag och organisationer, för att fortsätta vår planering. Engagemanget från nordanstigarna går inte ta miste på och det stora intresset för torsdagens möte är ett kvitto på det.

Stort antal boendeplatser

Mycket görs och mycket behöver göras inför en eventuell flyktingvåg. Förutom samverkan mellan olika myndigheter ska många praktiska saker lösas. Det handlar förstås om inventering av boende, hälsofrågor, skolgång för barn, språkstöd och stöd i asylprocessen, där närmsta ort för att söka asyl enligt massflyktdirektivet är Migrationsverkets servicecenter i Sundsvall.

– Vi har en bra grundorganisation för mottagande i vår kommun och erfarenhet från flyktingvågen 2015, säger enhetschef Bente Sandström, som ansvarar för vår flyktingsamordning.

Antalet tillgängliga boenden är stort och i nuläget syns inget behov av att husera anländande i privatbostäder i vår kommun. Erfarenheter visar också att ta in flyktingar i sitt hem inte alltid är så okomplicerat som man först tänkt sig, enligt Bente. Vare sig kommunen eller staten betalar heller ut ersättning till dem som erbjuder husrum i sina hem, säger hon.

Personer med ukrainsk bakgrund

Nordanstigs Bostäder och hälsocentralerna är viktiga partners i planeringen. Viktiga är också alla som deltog i mötet och som nu vill hjälpa flyende från kriget.

Till och med 10 mars hade 28 asylsökande från Ukraina registrerats i Gävleborgs län. I dagsläget vet inte Bente och hennes team om det redan kommit några Ukrainaflyktingar till vår kommun. Om det sedan tidigare finns personer med ukrainsk bakgrund här är också oklart.

– Det är lite synd. Den kunskapen hade varit till stor hjälp i det här arbetet, till exempel som språkstöd, säger Bente Sandström. Men jag är väldigt glad över det engagemang vi ser i Nordanstig och att så många visar solidaritet.

Fortsatta informationsträffar

Vill du också hjälpa? På nordanstig.se finns en e-tjänst där du eller din organisation kan anmäla intresse och vad du kan tänka dig att bistå med.

De digitala informationsträffarna kommer nu att fortsätta. Följande datum är inbokade och tiden är varje gång 18.00: 22/3, 29/3, 7/4, 12/4, 19/4 och 3/5.

Vill du också delta? Skicka mejl till bente.sandstrom@nordanstig.se så får du en Teamslänk.

E-tjänst för frivilliga Länk till annan webbplats.

Läs mer om vår beredskap

Ett hjärta i gult och blått.

För mer information

Bente Sandström, enhetschef
bente.sandstrom@nordanstig.se