MENY


Krisledningen samlades – men låg krigsrisk

På grund av händelserna i Ukraina samlades förra veckan kommunens krisledning för att analysera läget och hur vår kommun skulle kunna påverkas. Försvarsmakten och regeringen bedömer fortsatt att risken för krig är låg i Sverige.

Många känner just nu en oro efter Rysslands försök att invadera Ukraina. Försvarsmakten bedömer trots händelserna att risken för krig i Sverige är låg och beredskapsnivån i vårt land har inte höjts .

Beredskap för flyktingmottagning

De truppförflyttningar och patrulleringar som gjorts sedan början av året, bland annat på Gotland, är en anpassning av den grundberedskap som Försvarsmakten alltid har i fredstid. Syftet är att öka tryggheten och säkerheten.

Med anledning av händelserna i Ukraina samlades vår krisledningsgrupp förra veckan för att analysera läget och hur vår kommun skulle kunna påverkas. Bland annat har vår förmåga att ta emot människor på flykt från krigsområdet inventerats. Bedömningen är att beredskapen är god och att vi minst kan ta emot samma antal som vid flyktingkrisen 2015.

Var kritisk och sprid inte rykten

Det är alltid viktigt att vara källkritisk och ställa sig frågan om uppgifterna är rimliga. Särskilt viktigt är det vid krig och krigshändelser där propaganda alltid förekommer. Välj därför dina nyhetskällor noggrant och hämta din myndighetsinformation från betrodda källor. Dela inte rykten eller uppgifter och inlägg som kan vara miss- eller desinformation.

Skyddsrum avvecklade

Runt om i landet förekommer frågor och oro kring bland annat skyddsrum. Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ansvarar för var de ska finnas – oftast i lite större tätorter. I vår kommun fanns tidigare ett mindre antal enklare skyddsrum som har avvecklats. Det finns i dag inga skyddsrum med speciell ventilation och luftsluss. De har inte ansetts behövas, ens under Kalla kriget.

Larm via radio och sms

Av samma anledning finns i vår kommun och andra glesbygdskommuner inte heller utomhusvarningssystemet, eller Hesa Fredrik som larmet brukar kallas. Larm till allmänheten går istället via Sveriges radio P4 genom VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. Allmänheten kan också varnas genom talmeddelande till fast telefoni inom ett drabbat området eller genom sms till din mobil.

På måndag 7 mars sker det ett rutinmässigt test av Hesa Fredrik på orter utanför kommunen där larmen finns.

Prata med barn om deras oro

Det förekommer också frågor om jodtabletter behövs. Utifrån händelserna runt kärnkraftverket i Tjernobyl är det inte motiverat att ta jodtabletter i Sverige. Jodtabletter är ett läkemedel som bara ska tas på uppmaning av länsstyrelsen. I länken nedan finns mer information om jodtabletter.

Prata gärna om den oro som många känner och kanske främst med barnen. Nedan finns några tips om hur du kan prata med ditt barn om det som händer.

På krisinformation.se finns allmän information kring händelserna i Ukraina Länk till annan webbplats.

Här finns Försvarsmaktens tips om att prata med barn Länk till annan webbplats.

Läs mer om vår krisberedskap här

Bild på en bunt av MSB:s broschyr "Om krisen eller kriget kommer".