MENY


Snabbare hållbarhetsarbete med nytt stöd

Nu kan små och medelstora företag i Gävleborg få hjälp att skynda på omställningen till cirkulära affärsmodeller. Konsultstöd upp till 70 000 kronor finns i potten.

Stödet som finansieras av Region Gävleborg och Tillväxtverket hjälper företagare att nyttja resurserna mer effektivt och förlänga produkters livslängd. Inledningsvis erbjuds två konsultstöd.

Genom energikartläggning kan företag nå effektivare energianvändning med stora kostnadsbesparingar som i sin tur kan skapa mervärden för verksamheten.

Med konsulters hjälp utforskas och implementeras också cirkulära principer för att utveckla mer hållbara affärsmodeller. Förutom att öka effektiviteten i företaget gynnas också samhället i stort.

Hjälp att ta nästa steg

Erbjudandet är öppet för alla små och medelstora företag som är verksamma i Gävleborgs län. Företaget ska också ha en vision om att utveckla verksamheten i en mer hållbar riktning. Oavsett om företaget befinner sig i början av hållbarhetsarbetet eller kommit en bit på väg, finns det stöd som behövs för att ta nästa steg.

Upp till 70 000 kronor för energikartläggning och 50 000 kronor för utveckling av cirkulära affärsmodeller kan sökas. Ansökningar tas emot löpande.

Läs mer om stöden och ansök Länk till annan webbplats.

Rörledningar skruvade på tegelvägg.

För mer information

Lina Andersson, strateg och projektledare
026-53 17 52, lina.e.andersson@regiongavleborg.se

Tomas Ahlström Agner, näringslivsutvecklare
0652-361 69, tomas.ahlstrom-agner@nordanstig.se

Logotyp blå flagga med gula stjärnor. Medfinansieras av Europeiska unionen.