MENY


Verksamhet huggen i sten – och inte

Från att ha sysslat i huvudsak med gravstenar har företaget lite av en slump och mer och mer kommit att arbeta med detaljer för hemmen. Vi hälsade på hos Stenhuggarn i Bergsjö.

Strax utanför byn driver Peter Järvinder Stenhuggarn i Bergsjö AB. Företaget som funnits på platsen i decennier känner säkert många främst som tillverkare av gravstenar. Efter en förfrågan från en kund har bänkskivor blivit en viktig produkt som också växt under åren. Man kan säga att en lycklig slump ledde företaget i en ny riktning.

Råd med bättre material

Peter Järvinder tog över Stenhuggarn efter sin morbror som redan på 1970-talet köpt en gammal biodling på platsen och flyttat till Bergsjö. Till en början arbetades främst med gravstenar. Uppsvinget för bänkskivor som kom med tiden, hänger sannolikt ihop med den ökade köpkraften hos hushållen. Många fick helt enkelt råd att välja lite mer kostsamma material.

Men gravstenar är fortfarande en viktig del av Stenhuggarn.

– Bänkskivor är mindre säsongsbundna än gravstenar och där är det främst restaureringsarbetena som är förlagda under sommarhalvåret, säger Peter Järvinder.

Planerar sin begravning

Han berättar också att pandemiåren gav verksamheten ett stort uppsving. Många använde då semesterkassan till att renovera istället för att resa och kostade dessutom många gånger på sig dyrare material.

Även om inredningsdetaljer som bänkskivor utgör en allt större del görs ännu många gravstenar. Där märks också att de individuella valen blivit allt tydligare.

– Fler vill ha en personlig touch på sin gravsten och det är också fler som själva vill planera sin begravning och gravsättning. Tidigare kunde vi hålla oss med ett tydligare och mer utpräglat grundutbud, men i dag vill kunden själv vara med och rita och tänka kring gravstenen.

Ser sig inte som chef

Peter Järvinder har lyckats rekrytera flera yngre medarbetare och i dag jobbar sju personer i företaget. Någon direkt chef vill han inte se sig som, utan jobbar själv till stor del i produktionen. Det är istället viktigt att låta medarbetarna få stort ansvar och frihet i arbetets utförande, tycker han.

Det är också viktigt att anställda får utrymme att vara sig själva, till exempel genom att specialisera sig på något, medan andra kan få rotera mer eller ha mer kundkontakt. Det tror Peter är faktorer som bidrar till Stenhuggarns ganska låga personalomsättning. Människor trivs helt enkelt och vill vara kvar.

Stenhuggarn besöktes den 20 februari 2024 av Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande, Lars Hed, ledningsutskottets ordförande, Andreas Högdahl, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Erik Hedlund, kommunchef, Mia Järliden, näringslivschef, Tomas Ahlström, näringslivsutvecklare och Elisabeth Lindberg, Arbetsförmedlingen.

En man tar mått på en stenskiva vid en stensåg.

Markko är en av sju anställda på Stenhuggarn i Bergsjö AB.

För mer information

Tomas Ahlström Agner, näringslivsutvecklare
0652-361 69, tomas.ahlstrom-agner@nordanstig.se