MENY


Företagarnas nöjdhet i ny mätning

Nu ansluter vi oss till Insikt, SKR:s mätning av servicenöjdheten bland företag. För ett så rättvisande resultat som möjligt ber vi dig som är företagare att svara på undersökningen om du blir kontaktad.

Från och med 2024 kommer vår kommun att ingå i Sveriges kommuner och regioner, SKR:s, servicemätning Insikt. Insikt mäter nöjdhet i företagsärenden inom bland annat brandskydd, bygglov, markupplåtelse, planarbete, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt upphandling. Undersökningen genomförs under första kvartalet 2024.

Svarar vi upp mot målen?

Enligt förvaltningslagen ska ärenden handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. På liknande sätt ska upphandlingslagar värna om skattemedlen och säkra en sund konkurrens.

SKR:s undersökning kommer att ge svar på hur väl vår, och andra kommuner, svarar upp mot dessa mål. Den visar också vad som bör förbättras för att öka nöjdheten. Svaren som kommer in från företagarna jämförs med andra kommuner i landet i SKR:s offentliga redovisning i april.

"Svara på undersökningen"

– I början av förra året tog vi konceptet ”En dörr in” till nästa nivå. Att vi börjar med Insiktsmätningen är ett steg i vårt arbete med att förbättra servicen till näringslivet. I Nordanstigs näringslivsstrategi är myndighetsutövning ett av de prioriterade insatsområdena. Genom mätningen får vi veta hur företagare upplever vår service vid myndighetsutövning, säger Mia Järliden, näringslivschef.

Hon tycker att det ska bli spännande att få ta del av resultatet och ber de företag som kontaktas att svara på undersökningen för ett så rättvisande resultat som möjligt.

Läs mer om näringslivet i Nordanstig

Mätare med emojis från sur till glad.

För mer information

Mia Järliden, näringslivschef
0652-360 51, mia.jarliden@nordanstig.se