MENY


Små kommuner i erfarenhetsutbyte

Att dela erfarenheter är alltid värdefullt! Nyligen reste några av våra kollegor och kommunalrådet till Nordmaling. Det skulle visa sig att de två kommunerna har fler likheter utöver namnet.

Den 30 januari var kommunstyrelseordförande Ola Wigg, näringslivschef Mia Järliden och näringslivsutvecklarna Jenny Norberg och Tomas Ahlström på besök i Nordmalings kommun.

Målsättningen var att utbyta erfarenheter då bägge kommunerna är små, har åldrande befolkningar och gränsar till större och växande städer. Lägen vid kusten och kommungränser, som även utgör länsgräns – med de administrativa utmaningar det medför, är andra likheter. Nordmaling gränsar i norr mot Umeå och i söder mot Västernorrlands län och Örnsköldsviks kommun.

Accelererande urbanisering

De senaste decenniernas växande och kunskapsintensiva tjänstesektor och kontorsarbete har gynnat städer i allmänhet och universitetsstäder i synnerhet. Arbetsmarknadsregionerna har generellt vuxit när människor arbetspendlar längre och i dag är det vanligt att människor bor och arbetar i olika kommuner.

Nordanstig och Nordmaling har också ett stort utpendlingsnetto gemensamt, det vill säga att många fler bor i kommunen än vad som har sin arbetsplats i kommunen. Nordmaling har liksom Nordanstig ett näringsliv som präglas av större tillverkningsindustri och skogsrelaterade verksamheter samt ett stort antal mindre företag.

Den här förändringen i hur arbetsmarknaden har strukturerats, har lett till en accelererande urbanisering men ger också möjligheter för kommuner som våra att hitta en roll för utveckling i en större arbetsmarknadsregion.

Väl fungerande grundskola viktigt

Delegationen från Nordanstig träffade Nordmalings kommunalråd, kommunchef och näringslivsrepresentanter. Samtalen kretsade kring samverkansformer och vilka forum vi deltar i, vilka frågor som drivs och det utbyttes erfarenheter kring framkomliga arbetssätt och roller. Gemensamma nämnare är möjligheterna, men också svårigheterna med effektiv samverkan över regiongränser. Fungerande infrastruktur är viktig för att skapa förutsättningarna för ökad arbetspendling. Den centrala roll en väl fungerande grundskola har för en liten kommuns utveckling diskuterades också.

Besöket avslutades med ett gemensamt studiebesök på Nordmalings största privata arbetsgivare Olofsfors AB. Företaget håller till på samma plats som det gamla järnbruket gjort sedan 1700-talet och är i dag en del av samma koncern som Iggesund Forest i Strömsbruk.

Eftergymnasialt utbildade

Stora investeringar har gjorts i anläggningen de senaste 25 åren och produktionen sker till stor del med automation och industrirobotar. Det medför ständigt förändrade krav på de medarbetare som företaget anställer i produktionen. I dag finns nästan inga industriarbeten som går att lära helt på plats. Ett fullföljt industriinriktat gymnasieprogram krävs oftast och många är eftergymnasialt utbildade. Olofsfors AB arbetar också aktivt med att hitta fler yngre kvinnor till anläggningen. Nyckelfaktorn är därmed att fler tjejer väljer industriprogram på gymnasiet.

En grupp människor står framför ett kontor med en skylt som det står Oloffors AB på. Det är snö på marken och hustaket.

Nordanstigs representanter tillsammans med Olofsfors AB:s produktionschef Tomas Strömberg samt Nordmalings kommunledning, kommunstyrelseordförande Madelaine Jakobsson och oppositionsrådet Grethel Broman.

För mer information

Mia Järliden, näringslivschef
0650-360 51, mia.jarliden@nordanstig.se