MENY


De är pionjärer på hållbara affärer

I Strömsbruk finns företaget som gör lönsamma affärer av det som annars skulle gått till deponi. I snart 40 år har Plaståtervinningen i Strömsbruk gjort nytt av gammalt.

Utan att sticka ut hakan alltför mycket vågar vi nog påstå att Lars Hald var en av pionjärerna på att göra affärer av hållbarhet och återvinning.

Redan 1984 startade han Plaståtervinning i Strömsbruk AB. Idén väcktes utifrån en hög av plastavfall som låg ute på backen. Istället för att som tidigare skicka plasten till deponi borde materialet kunna användas bättre, resonerade Lars Hald. Avfallsplast från industrin började samlas in och leverans av återvunnet material till plastföretag kunde starta.

Nya och egna produkter

Med hjälp av egen ny kunskap och erfarenheter från leverantörerna kom nya idéer – om att använda återvunnen plast till egen förädling. I slutet av åttiotalet startade företaget egen tillverkning av kabelskydd från återvunnet material.

Konceptet visade sig framgångsrikt och i dag finns full produktion av kabelskydd i olika dimensioner tillverkat enbart av återvunnet material. Sedan början av 2000-talet tillverkas också fixbrickor som används inom sågverksindustrin.

Generationsskifte i företaget

I dag driver Lars Halds svärson, Peter Myrsten, verksamheten. Han tog över 2005 och i dag arbetar sex personer i företaget. All produktion levereras till grossister, Peter Myrsten förklarar varför:

– Det är ett vägval vi gjort, att arbeta med grossister. Skulle vi vända oss till slutanvändarna innebär det att vi behöver ha ett annat affärsupplägg, bland annat ha egna säljare anställda. I dag kan jag själv sköta kontakterna med våra grossister, säger han.

Cirkulär ekonomi och hur material kan återanvändas för att minimera avfall och få ut så mycket som möjligt av råvaran är högaktuellt. Plaståtervinning i Strömsbruk AB är ett verkligt bevis på att det går att göra hållbara affärer med ett cirkulärt tänk och är därmed en förebild på området.

Plaståtervinning i Strömsbruk AB besöktes av Mia Järliden, näringslivschef, och Jenny Norberg, näringslivsutvecklare.

En man står vid en maskin som återvinner plast.

Peter Myrsten driver Plaståtervinning i Strömsbruk sedan 2005.

För mer information

Jenny Norberg, näringslivsutvecklare
0652-362 38, jenny.norberg@nordanstig.se