MENY


Grattis till vinnarna i folkhälsoutmaningen!

Under Folkhälsodagarna utmanades kommunens företagare att bidra till folkhälsan. Bland de 37 registrerade deltagarna har vi nu dragit vinnarna.

Företagen utmanades under folkhälsodagarna i slutet av augusti av näringslivsenheten tillsammans med SMP Parts, Iggesund Forest AB i Strömsbruk och Plyfa. Utmaningen bestod i att uppmuntra sin personal att göra minst tre aktiviteter under veckan. Det behövde inte ske på arbetstid och det enda kriteriet för aktiviteterna var att de skulle främja folkhälsan.

Tillsammans genomförde de 37 registrerade deltagarna 144 aktiviteter – bravo! Det har bland annat gymmats, promenerats, sprungits, plockats svamp och bär, huggits ved och cyklats. Bland de 37 deltagarna som genomförde minst tre aktiviteter har vi nu dragit vinnarna:

Bok och mössa

Therese Blomström

Peter Fasth

Christoffer Widmark

Mössa och kåsa

Rebecka Forsberg

Monika Lindqvist

Tomas Möhlen

Alla vinnare kontaktas via mejl.

Två företag med hundraprocentigt deltagande!

Kajutan i Stocka och Djurkollo i Bergsjö lyckades få med all sin personal i utmaningen. De belönas med varsin fruktkorg till företaget.

– Fantastiskt roligt att personalen på företag runt om i kommunen tog sig an utmaningen och passade på att bidra till Nordanstigs folkhälsa! Vi ville med vår uppmaning främja folkhälsa och uppmana till rörelse och tillsammans lyckades vi. Nu håller vi i det här! säger Anna Maria Landewall Norfall, trygghets- och folkhälsostrateg.

Therese Blomström, Peter Fasth och Christoffer Widmark får Naturskyddsföreningens guide Ut i naturen, boken som skolorna och förskolorna jobbade med under folkhälsodagarna.

För mer information

Jenny Norberg, näringslivsutvecklare
0652-362 38, jenny.norberg@nordanstig.se