MENY


Teckenspråkstolken ska synas men inte märkas

För fem år sedan startade Josefin Jonsson i Lönnånger sitt företag JJ tsbtolk. Sedan årsskiftet är även hennes man Markus anställd i företaget.

Redan när Josefin skulle välja gymnasieprogram i Skellefteå där hon växte upp visste hon att det var teckenspråkstolk hon ville bli. Hon var frilansande teckenspråkstolk i många år, men nu är det hon som knutit runt 65 underleverantörer och frilansare till sitt företag.

Ett praktiskt yrke

Josefin är tydlig med att tolk är ett praktisk yrke. Hon gick först en tvåårig utbildning till teckenspråkstolk och byggde sedan på den med mer tolkutbildning. På senare år har hon kompletterat med en ettårig utbildning som skrivtolk, alltså tolkning från talat till skrivet språk. Josefin vet att hon hamnat rätt.

– Jag kommer aldrig göra något annat, det här är bästa yrkesvalet!

Idag gör många förskolor och skolor satsningar på TSS, tecken som stöd, och det hjälper alla i sin språkutveckling. Det kan i många fall vara lättare att visa ett ord med kroppen innan man har fått det rätt i munnen.

Tolkavtal med myndigheter

Josefin har avtal med till exempel regioner och arbetsförmedlingen och får uppdrag bland annat via Tolkcentralen som tar emot och förmedlar tolkbeställningar inom området vardagstolkning enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Hur går tolkuppdrag till?

Tolken måste tolka och lyssna på samtalet samtidigt så det gäller att ha huvudet på skaft, men det är en utmaning som Josefin gillar. Hon tolkar gärna lite svårare uppdrag som till exempel i kyrkan eller på årsmöten.

Inget uppdrag är för litet för att få en tolk. Ett samtal på femton minuter med en resväg på två timmar enkel väg är precis lika viktigt för inkludering i samhället som ett längre uppdrag. Att var döv innebär ett större utanförskap eftersom den som inte kan höra inte snappar upp allt som händer runt omkring.

Även om tolken är en neutral part kommer han eller hon samtidigt mycket nära kunden, från vaggan till graven. För alla uppdrag gäller tystnadsplikt och tydliga etiska regler. Tolken ska synas med ändå inte märkas, vilket kan betyda neutral klädsel för att passa in i sammanhanget. Om uppdraget tar längre tid kan det behövas två tolkar som byter av varandra.

– Att tolka är också en kulturöverbryggande funktion, säger Josefin, men som tolk är man alltid neutral, en brygga. Ett exempel är när vissa ord i ett ansökningsformulär inte finns som tecken. Då får tolken berätta mycket mera om ordet för att det ska kunna förmedlas.

Företagen besöktes 21 februari 2023 av Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande, Lars Hed, ledningsutskottets ordförande i och Andreas Högdahl, förtroendevald, Erik Hedlund, kommunchef och Mia Järliden, näringslivschef.

För mer information

Mia Järliden, näringslivschef

0652-360 51, mia.jarliden@nordanstig.se