MENY


Stärk ditt företags beredskap

Totalförsvarsarbetet pågår på bred front i Sverige. Våra företag är viktiga pusselbitar i det arbetet. MSB har nu samlat viktig information hur företagen kan stärka beredskapen för kris – och ytterst i krig.

I det pågående arbetet med att stärka Sveriges totalförsvarsförmåga är företagen – från stora till små – viktiga. Därför lanserar Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, en kampanj för att uppmuntra och stötta företag i arbetet med att stärka beredskapen på alla nivåer – lokalt, regionalt och nationellt.

Ställa om produktionen?

Som en del av kommunikationskampanjen uppdateras information om företagens beredskap på MSB:s webb. Där finns från och med 12 december svar på frågor om vad företagen förväntas göra, hur sårbarheten kan minskas och varför samverkan med det offentliga är viktigt.

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt.

Här kan du läsa mer om beredskap för företag Länk till annan webbplats.

Handskbekädda händer som slipar på en industri.

För mer information

Thomas Johnson, civilförsvarssamordnare
0650-297 34, thomas.johnson@hudiksvall.se

 

Torbjörn Hallberg, säkerhetssamordnare
0650-380 57, torbjorn.hallberg@hudiksvall.se