MENY


Utbildningar fyller vardagen med jobb för Stig

Stig Bertilsson är den lärarutbildare företagaren i Vattlång som har bedrivit flera olika verksamheter. Genom åren har han bland annat haft fastigheter, jobbat inom entreprenad och maskin i bred bemärkelse.

Idag är det i första hand de utbildningar Stig och frun Karin anordnar inom Bertilssons utbildningar som fyller vardagen med jobb. De flesta av kunderna är återkommande och vet att de får hög kvalitet på utbildningarna. Utbildningslokalerna och kontoret är renoverat precis som motorcyklarna och veteranbilen som Stig äger – motorintresset och kvalitetstanken genomsyrar både företagande och fritidsintressen.

Goda relationer och kvalitet viktigt

Goda relationer och hög kvalitet har varit Stigs recept för framgång genom alla år som företagare. Emellanåt har han och Karin till exempel lagt in extra utbildningstillfällen med färre antal deltagare för att hjälpa en kund att komma vidare, trots att lönsamheten blivit låg för just det utbildningstillfället. Perspektiven är dock större eftersom man i en liten kommun måste hjälpas åt för att skapa affärer.

Utbildningarna som Stig och Karin erbjuder sker ofta i andra delar av landet och Stig missar aldrig ett tillfälle att rekommendera andra företagare på hemmaplan när han är iväg.

– Att människor och företag ska stanna kvar och flytta till kommunen är av högsta vikt för framtiden, säger Stig. Särskilt bör de som är uppväxta men flyttat ut eller har andra kopplingar till Nordanstig kunna lockas tillbaka. Han ser stora möjligheter i lokaler där företagare och anställda kan ha sina kontor och arbeta fast de inte har sin arbetsgivare eller sina kunder i kommunen.

Ser utvecklingspotential

Utvecklingspotential finns också för nya elintensiva industrietableringar menar Stig. En stor fördel för Nordanstig är den breda kompetens som redan finns vad gäller alla typer av reparationer, mekanik, el och svets som industriföretag behöver för att driva verksamhet.

– Konkurrensfördelarna norra Sverige har nu med tillgång till mycket och billig el borde kunna locka många tillverkande företag, säger Stig.

Stig Bertilsson. Foto: Tomas Ahlström

För mer information

Tomas Ahlström, näringslivsutvecklare
0652-361 69, tomas.ahlstrom@nordanstig.se