MENY


Skrämsta gård – lantbruk i flera generationer

På Skrämsta gård utanför Bergsjö håller bröderna Per och Magnus Johansson knappt tusen djur som producerar mjölk och nötkött. Företaget tog de över av sin pappa som drev lantbruket hela sitt yrkesliv fram till pensionen.

Sommaren är arbetsintensiv när djuren ska ut på bete och vallen skördas. De senaste åren har Per och Magnus arbetat mycket med att optimera processerna under den här kritiska perioden. Maskinerna innebär investeringar i mångmiljonklassen. Om någon maskin blir stillastående eller inte är tillräckligt effektiv påverkar det nästa led i kedjan i form av förlust av dyrbar arbetstid samt sänkt kvalitet på skörden. Skrämsta gård har ett tiotal anställda och utöver det säsongsanställda under det högintensiva sommarhalvåret.

Investeringar i ladugården

Investeringar görs hela tiden i ladugården. Korna kan när de själva önskar gå till mjölkroboten där de också belönas med en godbit att äta. Precis bredvid finns en separat avdelning för dräktiga kor, ett ko-BB som Magnus säger.

En period av stora förändringar

Per och Magnus beskriver en period av stora förändringar. Kriget i Ukraina påverkar mycket eftersom landet är en stor livsmedelsproducent som exporterar till många länder. Transportpriserna rusar också, men hittills har det kompenserats genom att mejerier och slakterier höjt inköpspriserna.

Näringsutvecklare Tomas Ahlström besökte Skrämsta gård den 17 juni.

Bilden visar två män som står mitt i en ladugård med kor.

Per och Magnus Johansson har knappt tusen djur som producerar mjölk och nötkött. Foto: Tomas Ahlström

För mer information

Tomas Ahlström, näringsutvecklare
0652-361 69, tomas.ahlstrom@nordanstig.se