MENY


Kartong av högsta kvalitet produceras i Strömsbruk

På Holmen Iggesunds förädlingsanläggning i Strömsbruk efterbehandlas kartongmaterial av högsta kvalitet. Den 5 maj bjöds kommunens företagare in till en företagsträff med studiebesök vid anläggningen.

Anläggningen i Strömsbruk är specialiserad på efterbehandling av kartongprodukter. Kartongen används framförallt till produkter som kräver ett funktionellt hinder för fukt, fett och gaser som exempelvis mat, konfekt och kosmetika, men även mobiltelefoner. Det finns tre produktionslinjer med en sammanlagd kapacitet på drygt 40 000 ton kartong per år.

Kartongmaterial av högsta kvalitet kallas premiumsegment och en stor del av världsproduktionen sker i Strömsbruk. Det har gjort att man valt att behålla det inarbetade namnet Iggesund i bolagsnamnet, trots att anläggningen inte ligger där utan i Strömsbruk.

Plastförbud gynnar produktutveckling

Marcus Larson som är produktchef berättar att det plastförbud som införts har inneburit tankar kring mer produktutveckling.

– Vi och våra kunder har idag har ett mycket starkt hållbarhetstänk och våra egna ambitioner liksom kundernas förväntningar höjs ständigt. Stora satsningar på att främja arbetsmiljön har gjort att vi reflekterar kring till exempel hur medarbetarnas klimatpåverkan ska kunna minska vid transporten till arbetsplatsen.

Vill bidra till utveckling på orten

Holmen Iggesund har en stävan att bidra till utveckling och samverkan i Strömsbruk som ort. I år fyller Strömsbruk 350 år och då kommer det bland annat att bli visningar av anläggningen för allmänheten.

Holmen Iggesund i Strömsbruk besöktes den 5 maj 2022 av kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg, oppositionens företrädare Tor Tolander, kommunchef Erik Hedlund, näringslivschef Mia Järliden, näringslivsutvecklare Tomas Ahlström samt Lisa Palm och Niclas Udden från Rimfrost digital.

Bilden visar en grupp personer med skyddshjälmar och varselvästar i en industrilokal .

Från vänster: Stig Eng, kommunstyrelsens vice ordförande, Mia Järliden, näringschef, Erik Hedlund, kommunchef, Niclas Uddén, Rimfrost digital, Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande, Tomas Ahlström, näringslivsutvecklare, Lisa Palm, Rimfrost digital, Marcus Larsson och Rickard Flodin, båda Holmen Iggesund.

För mer information

Tomas Ahlström, näringslivsutvecklare

0652-361 69, tomas.ahlstrom@nordanstig.se