MENY


Samhällsbyggnadsmässa gav värdefulla kontakter

Nordanstig fanns tillsammans med Sundsvallsregionens övriga fem kommuner på Business Arena i Umeå den 27 april. Där möts varje år olika aktörer inom samhällsbyggnad för att skapa kontakter och utbyta erfarenheter.

När norra Sverige växer kommer det finnas behov av att hela samhället växer tillsammans med jobben. Fler arbetstillfällen kommer ställa krav på fler bostäder, skolor, infrastruktur och allt annat som bidrar till attraktiva miljöer för människor att bo, leva och verka i.

– Vi har varit med på Business Arena Norr och visat upp Nordanstigs kommun som en viktig del av den intressanta helhet som Sundsvallsregionen är. Tillsammans är vår arbetsmarknadsregion ett starkt alternativ för etableringar, stora som små, säger Erik Hedlund, kommunchef.

Efter den gemensamma ansträngningen för att få Northvolt, Volvos etablering av en batterifabrik, till Torsboda i Timrå kommun har samarbetet mellan kommunerna i Sundsvallsregionen fördjupats när det gäller företagsetableringar och tillväxt i regionen. Större företag ser förbi kommungränser och en bred lokal uppslutning är en viktig faktor när beslut fattas om framtida investeringar.

– Business Arena Norr gav värdefulla kontakter. Det är glädjande att även mindre kommuner som Nordanstig är intressanta för samhällsbyggande företag. Dessutom gavs möjlighet att ta del av vad som händer i de andra kommunerna i Sundsvallsregionen och möjlighet för oss att sprida kunskap om potentialen och framtiden i Nordanstig. Det finns en bred vilja att lyfta tillsammans som arbetsmarknadsregion, säger Mia Järliden, näringslivschef.

Bilden visar en kvinna och en man som står i en mässmonter. Kvinnan håller i en ask  med choklad.

Mia Järliden och Tomas Ahlström bjuder på praliner från Gnarp på Business Arena Norr i Umeå.

För mer information

Mia Järliden, näringslivschef
0652-360 51, mia.jarliden@nordanstig.se

 

Tomas Ahlström, näringslivsutvecklare

0652-361 69, tomas.ahlstrom@nordanstig.se