MENY


Näringslivets roll i totalförsvaret

Vill du veta mer om hur näringslivet kan bidra till Sveriges motståndskraft i händelse av krig eller höjd beredskap? Hudiksvalls kommun och Nordanstigs kommun bjuder in till en föreläsning om näringslivets viktiga roll i totalförsvaret.

Sedan kriget bröt ut i Ukraina har diskussionen om Sveriges totalförsvar tagit ny fart på flera plan. Det civila försvaret utgörs bland annat av statliga myndigheter och kommuner men är helt beroende av den kapacitet som finns i näringslivet.

Mikael Mineur som har tjänstgjort på högsta nivå inom Försvarsmakten. De senaste åren har han arbetat med regeringsuppdraget att utveckla och främja en sammanhängande planering av totalförsvaret. Nu besöker han Hudiksvall för att bland annat träffa kommunstyrelsen.

I samband med det bjuder vi in till en föreläsning med Mikael Mineur på temat näringslivets viktiga roll i totalförsvaret.

Tid: 10 maj klockan 10.00–11.30
Plats: Stora salen, Kulturhuset, Långgatan 2, Hudiksvall
Anmäl till: thomas.johnson@hudiksvall.se senast 6 maj (meddela ev. specialkost, vi bjuder på fika)

Vy över företaget SMP i Ilsbo. Skog och berg i bakgrunden.