MENY


Hassela Alltjänst – affärsmässighet med personalen i centrum

Hassela Alltjänst startade 2014 och bedriver sin verksamhet med personalens förutsättningar och förmågor i centrum. Egentligen är det inte ett företag utan en ideell förening som ägs av föreningsliv och näringsliv i Hassela.

Eftersom förenings- och näringslivet innehar styrelseposterna i föreningen banar det väg för lokal förankring och engagemang. Det i sin tur skapar långsiktig samhällsnytta och utveckling för hela orten och dess invånare.

Affärsmässigt angreppssätt

Även om Hassela Alltjänst är en förening så bedrivs verksamheten med ett affärsmässigt angreppssätt. Verksamhetsledaren Michael Högdahl poängterar att man alltid tar betalt för sina tjänster och det till marknadsmässiga priser. Sedan får utförandet göras utifrån personalens förutsättningar vilket gör att det ibland kan ta lite mer tid.

Personalstyrkan består av personer som kan ha haft svårt att hitta in på arbetsmarknaden. De kommer oftast från Hassela där de trivs och känner sig trygga och av det skälet utförs uteslutande uppdrag i närområdet. Det finns idag inga planer på att utföra uppdrag i andra delar av kommunen, men det kan bli aktuellt med nya typer av tjänster framåt. Ett exempel på en ny tjänst som erbjuds sedan en tid tillbaka är matleveranser.

Viktiga samarbetspartners och uppdrag

Michael Högdahl lovordar den samverkan man har med företaget Plyfa Plywood AB som i stort och smått utgör en viktig samarbetspartner och även uppdragsgivare.

Hassela Alltjänst ansvarar för att utveckla platsen vid Hasselabadet och hembygdsgården. Det finansieras med stöd från Leader – ett EU-initiativ riktat mot projekt som bidrar till lokalt ledd utveckling i vissa utvalda geografiska områden. Tack vare stödet från Leader har projektet kommit en bra bit på väg. Ambitionen är att platsen på sikt ska bli ett besöksmål året runt.

Hassela Alltjänst besöktes den 17 mars 2022 av kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg, oppositionens företrädare Tor Tolander, kommunchef Erik Hedlund, näringslivschef Mia Järliden och näringslivsutvecklare Tomas Ahlström.

Bilden visar en man och en kvinna utomhus på vintern. I bakgrunden syns en en sjö med is på och en skidbacke.

Michael Högdahl, verksamhetsledare på Hassela Alltjänst och Mia Järliden näringslivschef. Platsen är det vinterstängda Hasselabadet.

För mer information

Mia Järliden, näringslivschef
0652-360 51, mia.jarliden@nordanstig.se