MENY


Företagsbesök vid havet med många idéer

Hur ser det egentligen ut med företagandet i Stocka? Kommunledningen for dit och fick ett givande samtal om utveckling, kompetensförsörjning och villkoren kring företagande på en liten ort.

Kajutan i Stocka är en viktig knutpunkt i lilla Stocka. Eva-Marie Bäcklund har drivit sin livsmedelsbutik under många år och ständigt försökt hitta sätt att utveckla den, till exempel genom utkörning. Här finns också minigolf och Kajutan är en av kommunens elva servicepunkter för turistinformation, betaltjänster och mycket annat. För något år sedan utökades verksamheten med kafé och catering, och emellanåt arrangeras event som musikkvällar.

Brinner för företagande

Det föll sig naturligt att det var på Kajutan som kommunledningen träffade företrädare för fem Stockaföretag över en trevlig frukost. Gemensamt för dem alla är att de brinner för företagande i Stocka och i kommunen. Företagarna är också överens om att de gärna ser större samverkan mellan Nordanstigs företag, kommunen och dess tjänster mer lokalt på orten.

Näringslivschef Mia Järliden noterar önskemålet som en tänkbar del i det kommande arbetet med ny näringslivstrategi. I det arbetet kommer företagen att vara viktiga för dialog, kunskapsutbyte och workshoppar.

Kompetensen viktig faktor

Delegationen från kommunen fick också höra om svårigheterna att hitta rätt kompetens när företagen behöver den. Kompetensförsörjning är en av de viktigaste faktorerna för företag som vill växa och utvecklas.

Här är företagarna som deltog:

Mikael Brykner driver MMBS Fastighetsservice och berättade att pandemin har gett ett uppsving. Många vill ha hjälp med sitt byggande. Företaget har kunder lokalt och nationellt, och en stor del av verksamheten är försäljning och installation av fönster som företaget importerar. Det är också den del som Mikael Brykner vill utveckla genom att smalna av sin affärsidé.

Hjördis Elinsdotter driver Stocka redovisningsbyrå och berättar om ett bra inflöde av kunder. Tyvärr har det visat sig svårt att hitta rätt kompetens för att växa. Det är kostsamt att anställa, och som liten har man har inte råd med långa upplärningstider. Att hitta någon med helt rätt och färdig kompetens som passar bra in i företaget kan vara klurigare på en liten arbetsplats än på en stor.

Joel Åkerlund äger FieldGrove AB som startade 2018. Företaget ägnar sig åt dataprogrammering, datakonsultverksamhet, uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder. FieldGrove äger kontorshotellet på orten som inrymmer flera Stockaföretag. Kontorshotellet kom till av en tillfällighet, men planer finns på att utveckla med fler platser.

Niclas Uddman och Lisa Palm driver Rimfrost Digital AB och berättade om sitt arbete med digitala lösningar för hemsidor och marknadsföring åt företag bland annat. Här kan du läsa om vårt besök hos Rimfrost Digital nyligen.

Eva-Marie Bäcklund har fler idéer för att utveckla Kajutan än dem som redan nämnts. Tankar på att erbjuda handling inom hemtjänsten finns och hon ser gärna ett framtida samarbete med kommunen. Området runt Kajutan har potential och Eva-Marie är öppen för samverkan kring det. Ett förslag som kom upp under mötet var en padelbana. Trots pandemin har Kajutan glädjande nog haft en bra ström av kunder i sommar.

Från kommunen deltog kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg, ledningsutskottets ordförande Stig Eng, Elisabeth Lindberg Arbetsförmedlingen, kommunchef Erik Hedlund, näringslivschef Mia Järliden och näringslivsutvecklare Per Lindholm.

Vi tackar för värdefull information och bra dialog kring företagandet i Stocka.

Några av deltagarna avslutade förmiddagen med god lunch hos ett annat Stockaföretag, Café & Restaurang Måsen.

Närbild på en kvinna med texten "Företagsbesök" nedtill i bild.

Eva-Marie Bäcklund driver Kajutan i Stocka.

För mer information

Mia Järliden, näringslivschef
0652-360 51, mia.jarliden@nordanstig.se