MENY


SMHI varnar för höga temperaturer och skogsbrand

Under tisdagen kan värmen stiga upp emot 30 grader och risken för bränder i skog och mark är stor. Värmen ger också ökad påfrestning på kroppen.

Från och med tisdag väntas den maximala dagstemperaturen nå mellan 25 och 30 grader och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i både Gävleborgs län och Västernorrlands län. Skogsbrand kan lätt uppstå på grund av exempelvis

  • eldning
  • gnistor från maskiner
  • blixtnedslag.

Elden kan mycket lätt spridas i skog och mark och stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

Värme ger ökad påfrestning på kroppen

Vid sidan av risken för skogsbränder ger höga temperaturer ökad påfrestning på kroppen. Barn, äldre och sjuka är extra känsliga för värme. Äldre personer har exempelvis sämre temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna törst. Värmen i sig medför exempelvis ökad risk för blodproppar i hjärta och hjärna. Vissa mediciner som är vanliga bland äldre kan ge allvarligare biverkningar vid höga temperaturer.

Råd vid mycket varmt väder (1177.se) Länk till annan webbplats.

Blå himmel med en sol.