MENY


Samverkan visar vägen för norra Hälsingland

Under onsdagen tog Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig ett stort steg mot ökad samverkan när de tillsammans skrev på ett nytt avtal för gemensam planering och dimensionering för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Partnerskapet är en direkt respons på den omfattande reform som riksdagen har beslutat om, där krav ställs på att minst tre kommuner ingår ett primärt samverkansavtal. Målet är att bättre anpassa utbildningsutbudet till arbetsmarknadens behov. Det här ska underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

– Det är bra att vi har tagit fram det här avtalet tillsammans och att vi hela tiden haft vår utgångspunkt i elevernas bästa. Jag ser det som ett startskott för samarbete inte bara inom utbildningsväsendet men också bredare. Vi står inför stora liknande utmaningar i våra kommuner, säger Adam Rydstedt (M), kommunalråd och ordförande i Hudiksvalls lärandenämnd.

Ett viktigt steg

Henrik Estander, utbildningsnämndens ordförande i Ljusdals kommun säger att avtalet är ett viktigt steg, och att det bästa är att vi satsat på kvalitetsutveckling tillsammans.

– Samarbetet markerar början på en ny era för våra kommuner, där vi genom gemensamma insatser kan skapa bättre förutsättningar för våra elever och vuxenstuderande. Vi ser fram emot de positiva förändringar och framsteg som detta partnerskap kommer att medföra, säger han.

"Nytta under lång tid"

Tor Tolander (M), utbildningsutskottet i Nordanstig, betonar betydelsen av långsiktigt samarbete:

– Vi känner oss väldigt bekväma i det här sammanhanget – norra Hälsingland. Våra kommuner står inför samma utmaningar och samma lösningar. Därför känns det oerhört tryggt att vi skriver på detta tillsammans. Vi kommer att ha nytta av det här under lång tid.

Reformen syftar till att öka det tillgängliga utbudet av utbildning på gymnasial nivå och yrkesinriktad utbildning i den kommunala vuxenutbildningen. Genom att väva in arbetsmarknadens behov i större utsträckning vid beslut om utbildningsutbudet, kan man skapa bättre förutsättningar för våra elever och vuxenstuderande att etablera sig på arbetsmarknaden. Samarbetet mellan kommunerna är ett konkret steg mot att uppfylla dessa mål.

Tre män framför en vägg av gröna växter.

Tor Tolander, Adam Rydstedt och Henrik Estander är skolpolitikerna som under onsdagen undertecknade det nya samverkansavtalet mellan tre hälsingekommuner.

För mer information

Tor Tolander, utbildningsutskottets ordförande
070-369 04 37, tor.tolander@nordanstig.se