MENY


Elev tog med kniv till skolan

En orosanmälan görs till socialtjänsten sedan en elev vid en låg- och mellanstadieskola i vår kommun haft en kniv med sig till skolan på tisdagsmorgonen.

Förloppet är ännu inte riktigt klarlagt, men när kniven togs fram hanterades händelsen direkt av en lärare. Elever och personal inrymdes i enlighet med skolans rutiner och eleven lämnade skolan. Polis tillkallades och elevens vårdnadshavare är på plats på skolan. Efter en stund kunde eleven lokaliseras.

De elever och den personal som blev vittnen till händelsen får samtalsstöd.

– Min uppfattning är att händelsen mer är ett rop på hjälp från eleven snarare än en avsikt att verkligen skada någon. Men det blev en hotfull situation och utredningen som nu görs kan kanske ge svar, säger skolans rektor.

Eleven kommer att stängas av medan händelsen utreds och till dess att säkerheten för alla elever och personalen kan garanteras, enligt rektorn.

Vårdnadshavare som har barn i den aktuella skolan har informerats om händelsen.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Per Dahlström, tf utbildningschef
0652-361 13, per.dahlstrom@nordanstig.se