MENY


Arbeten ger orenat avloppsvatten till Kyrksjön

I samband med arbeten vid Bergsjö avloppsreningsverk kommer avloppsvattnet att släppas ut orenat under cirka 16 timmar på måndag 20 maj. Utsläppet bedöms inte innebära någon hälsofara.

Utsläppspunkten ligger i utloppet från Kyrkbyån till Kyrksjön, cirka 700 meter fågelvägen från badplatsen vid småbåtshamnen.

Avloppsvattnet tros vara utblandat med sjövattnet redan efter 300 meter. MittSverige Vatten & Avfall bedömer därför att någon hälsofara inte föreligger. Det fina vädret och att det är början på badsäsongen gör att de ändå vill informera om arbetet.

Den volym av orenat vatten som tillförs sjön under arbetet är i sammanhanget mycket liten. Tack vare utspädningen är provtagning inte aktuell.

På uppdrag av MittSverige Vatten & Avfall kommer vi att skylta vid badplatsen från måndag morgon.

Badstrand med badbrygga.

För mer information

MittSverige Vatten & Avfall
kundservice@msva.se, 020-120 25 00
msva.se Länk till annan webbplats.