MENY


Gång- och cykelvägen öppen igen

Den del av gång- och cykelvägen mellan kommunhuset och Sörgården som varit avstängd för reparation är nu öppen igen.

Rötter från ett träd hade skadat vägtrummans tak och vägmaterialet rasat igenom och spolats bort. Följden blev ett större hål i vägbanan. Trumman och vägen har nu lagats och är redo för både fotgängare och cyklister.

Grusad väg genom en allé mot en blå himmel i vårtid.