MENY


Företagen mycket nöjda med servicen

Vår kommun gick direkt in på femte plats i SKR:s mätning över företagsklimatet i Sveriges kommuner. I årets Nöjd kund-index får vi totalt sett höga betyg och vår bygglovshantering ännu lite högre.

Nordanstigs kommun har inte medverkat i mätningen på många år. När vi 2023 gick med igen kom resultatet omedelbart. Bland 198 deltagande kommuner rankas Nordanstigs service till företagen och myndighetsutövning på plats fem i Sveriges Kommuner och Regioners mätning ”Öppna jämförelser: Företagsklimat 2023”.

När det kommer till bemötande ger företagen betyget 91. Bara en kommun i landet har ett högre resultat, och det är totalvinnaren Boden på 92.

Sex kategorier, sex kriterier

Mätningen som genomfördes för elfte gången visar kundernas nöjdhet i ett index, i det här fallet företagarna. Det sammanslagna nöjd kund-indexet för landets kommuner är 75 på den 100-gradiga skalan. Nordanstig landar på betyget 85, vilket är femma från toppen.

Kundnöjdheten mäts i kategorierna brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Kriterierna är information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

– De här sex kategorierna är alla viktiga för företagen och för deras möjligheter att utvecklas. Därför är det extra roligt att de ger oss ett så bra betyg i vår service och myndighetsutövning, säger Jenny Norberg, som är tillförordnad näringslivschef.

Hög svarsfrekvens viktigt

Vår bygglovshantering sticker ut och placerar sig visserligen lägre i rankning – plats 9 – men med ett högre betyg; 87. Vårt miljö- och hälsoskydd som vi har gemensamt med Hudiksvall rankas på plats 12.

I mätningen ingår också upphandling, men där har för få svar inkommit för att SKR ska redovisa resultaten.

Sammantaget har Nordanstig också en av mätningens högsta svarsfrekvenser, 66 procent. En hög svarsfrekvens är av vikt för att bedöma undersökningars träffsäkerhet.

Läs mer om undersökningen på SKR.se Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa rapporten , 3.4 MB.

Minibuss med streamer på sidan som lyder "Bygglov på väg!"

För mer information

Jenny Norberg, enhetschef
0652-362 38, jenny.norberg@nordanstig.se