MENY


Effekter av strejk kan inte helt planeras bort

Förberedelser pågår för att försöka upprätthålla viss verksamhet vid en eventuell strejk. Den stora utmaningen är måltider till våra äldre och sjuka. Klart är att elever kommer att behöva ta med matlåda hemifrån.

Fackförbundet Kommunal varslade nyligen om stridsåtgärder sedan förhandlingarna med SKR strandat. Om parterna inte enas om ett nytt kollektivavtal senast på morgonen torsdag 18 april går ett antal av förbundets medlemmar ut i strejk.

I vår kommun omfattas tolv verksamheter i äldreboenden, skolor, förskolor, bibliotek och vid Homons återvinningscentral. Kommunals varsel omfattar kockar, måltidspersonal, städare och personal i renhållningsverksamheten.

Mat till äldre en utmaning

– Oavsett parternas ståndpunkter har vi som kommun ansvar för våra äldre, barn och elever och är angelägna om att verksamheterna påverkas minsta möjligt. Därför förbereder vi oss inför en strejk – så långt det nu går. Viktigt i det är att inte bidra till en upptrappning av konflikten, säger kommunchef Erik Hedlund.

I förberedelserna har förråd fyllts på för att mellanmål och liknande fortsatt ska kunna serveras till våra äldre och förskolebarn.

Den stora utmaningen är varm mat till äldre och sjuka, eftersom samtliga våra kök varslats om strejk. Vissa boende har behov av special- eller timbalkost och riskerar att påverkas extra.

Ingen skollunch till elever

– Näringsriktiga måltider är viktigt för alla och särskilt viktiga för våra äldre och svaga. Vi ser en risk för samhällsfara här och att lösa frågan om mat till den här målgruppen är vår högsta prioritet just nu, säger omsorgschef Karin Henningsson.

Hemtjänstkunder och hyresgäster i trygghetsboende som har matlådor kommer i samband med en strejk att få köpa måltiderna från handeln. Finns biståndsbeslut om veckoinköp kan hemtjänsten bistå.

Fyra av våra fem skolor och fem förskolor omfattas också av strejkvarslet för kockar och måltidspersonal. Från och med torsdag behöver vårdnadshavare skicka med lunch till sitt barn. I förskola och fritids kommer enklare frukost och mellanmål som fil och mackor fortsatt att serveras. Information och instruktioner har gått ut till berörda vårdnadshavare.

Snabbt sanitära problem

Renhållningsverksamhet räknas som samhällsviktig. Erfarenheter från tidigare konflikter visar att sanitära problem snabbt kan uppstå.

Återvinningscentralen för privatpersoner vid Homons återvinningscentral stängs vid strejk och ingen insamling av grovsopor och farligt avfall görs. Åtgärder som slamtömning och tömning av containrar påverkas inte av en strejk då de utförs av entreprenörer.

Ett flertal av kommunens lokaler kommer till följd av en strejk inte att städas, däribland Sörgårdens äldreboende, Hagängsgården, skolor och förskolor.

Kokta potatisar tas med tång.

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se

Maritta Rudh, personalchef
0652-361 22, maritta.rudh@nordanstig.se