MENY


Avstamp för bättre stöd till unga

Kan vi reagera snabbare på tidiga signaler om stödbehov hos barn och unga? Och kan snabbare insatser och vässad samordning öka individens chanser längre fram i livet? Det vill vi nu ta reda på.

På onsdagen samlades kommunledningsgruppen tillsammans med representanter för folkhälsoarbetet, skolan och socialtjänstens olika verksamheter på temat ”Ungas uppväxtvillkor och möjligheter”. Genom ett fiktivt fall belystes hur insatser för barn och unga genomförs och genom vilka myndighetskontakter.

Målet för dagen var att se om vi med förändrad eller utvecklad samverkan kan förbättra möjligheterna för de i målgruppen som tidigt visar stödbehov.

Många olika myndighetskontakter

Det fiktiva fallet blev en illustration över de många och varierande myndigheter en ung människa med behov och dennes föräldrar kan komma i kontakt med. Här är skola och socialtjänst viktiga kontakter, liksom civilsamhälle, polis, föreningsliv och en rad myndigheter, sett över en hel barndoms- och tonårstid.

Varje individ är unik, men genom tidiga och insatser, kommunikation och samverkan mellan instanser, verksamheter och insatser kan arbetet förbättras. Ett exempel kan vara bättre överlämningar mellan förskola och skola.

"Ökad livskvalitet"

Begreppet att ”hamna snett” får anses vedertaget, men bakom det döljer sig ofta personlig tragik. Missbruk, brott och utanförskap riskerar att bli följden och inte sällan blir det livslångt. Målet är alltid att varje medborgare ska ha en bra livskvalitet och då är egen försörjning central. Även om målgruppen i vår kommun är förhållandevis liten kan vinsterna bli stora, i första hand för individen.

– Det här är förstås också en ekonomisk fråga, men framför allt handlar det om att hjälpa människor. Gör vi ett bättre arbete tidigare vinner alla på det. Kan vi ge unga en bra start och riktning för ökad livskvalitet så är det den riktigt stora vinsten, säger kommunchef Erik Hedlund.

Kan alltid bli lite bättre

Redan i dag samverkar till exempel skolan och socialtjänsten i de här frågorna, bland annat genom samarbetsmodellen SSPF, som står för Socialtjänst, Skola, Polis, Fritid. Skolan och socialtjänsten träffas också terminsvis för att hitta nya och bättre samverkansformer.

Men alla insatser kan alltid bli lite bättre. Onsdagens sammankomst syftar till det och var den första i ett kommande arbete för en bättre start för barn och unga med stödbehov.

Läs om stöd i vardagen

Välfärdsguiden

Anteckningar med mindmap på en svart tavla.

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se

Karin Henningsson, verksamhetschef Stöd och omsorg
0652-361 64, karin.henningsson@nordanstig.se

Per Dahlström, tillförordnad utbildningschef
0652-361 13, per.dahlstrom@nordanstig.se