MENY


Vägföreningar – meddela avstängda vägar!

Renhållningsabonnenter riskerar extra kostnader om vägföreningen inte meddelat oss om avstängda vägar.

Så här års minskar bärigheten på små vägar. Vägföreningar och andra begränsar därför på sina håll tillträdet för tyngre fordon genom skyltning. Detta påverkar tillgängligheten för vår sop- och slambilar och i förlängningen abonnenterna.

För att våra renhållningsfordon ska köra in på dessa skyltade vägar behöver den som har vägansvaret först meddela tillstånd.

Extra kostnader

Om exempelvis en slambil som utgått från Hudiksvall tvingas vända för att skyltningen inte meddelats, riskerar kunden att få betala för en så kallad bomkörning.

Avfall och återvinning vill också få in adresser och gärna kartor över de vägar där våra fordon just nu inte får köra. Anmälan och information lämnas helst via epost till:

Gul 4-tonsskylt över en vårvinterväg.

För mer information

Avfall och återvinning, Kundtjänst
avfall@nordanstig.se, 0652-363 00