MENY


Gnarpselever i forskning för bättre hälsa

Kan hälsofrämjande utbildning öka elevernas välbefinnande och psykiska hälsa? Det tar elever och personal på Gnarps skola reda på i ett forskningsprojekt med Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.

I projektet undersöks om hälsofrämjande utbildning (SAW, Strengthening Adolescent Wellbeing) kan öka elevernas välbefinnande och psykiska hälsa. Tidigare studier har visat positiva resultat för äldre elevers välbefinnande och psykiska hälsa av att delta i samma utbildning.

Ansvarig för projektet på Mittuniversitetet är forskaren och professorn Lisbeth Kristiansen och projektledare på Gnarps skola är skolsköterskan Satu Selling och specialläraren Malin Willson.

– Vi vill ge eleverna verktyg och kunskaper för att själva kunna påverka sin psykiska hälsa genom livet, därför ville vi delta i det här projektet, säger Satu Selling. Det är kul att gå in i klass och arbeta med hälsofrämjande åtgärder som ger eleverna en högre medvetenhet. Vi hoppas att det ska göra skillnad.

Gnarps skola är sedan 2023 en av 15-20 skolor som ingår i forskningsprojektet som pågått i sedan 2020. I Gävleborg deltar förutom Gnarps skola även skolor i Sandvikens, Söderhamns och Ovanåkers kommuner.

Sex lektionstillfällen under höstterminen

Eleverna i årskurs 6 har deltagit vid sex lektionstillfällen under höstterminen. Varje lektion har ett tema och har genomförts i halvklass under ledning av skolsköterska, skolkurator, speciallärare och socialpedagog från elevhälsan. Eleverna får ta del av forskningsbaserade fakta om vad som påverkar hälsa och välbefinnande och sedan diskutera och reflektera tillsammans.

Lektionerna har handlat om

  • psykisk hälsa och ohälsa, stress och coping hos unga
  • fysisk aktivitet och psykisk hälsa, hälsosamma matvanor hos unga
  • social hälsa
  • ungdomars sexuella hälsa
  • mobbning, trakasserier och våld
  • jämlikhet, jämställdhet, genus
  • likvärdighet som grundpelare för ett hållbart samhälle.

Eleverna har tillsammans tagit fram trivselregler för lektionerna, till exempel att inte avbryta någon annan som pratar och att vara snäll mot varandra. Vid varje lektion har det funnits tända ljus och blommor på borden för att skapa trivsel och efter lektionen har eleverna fått pyssla, till exempel Halloweenvimplar till klassrummet.

Vad tycker eleverna?

Erik och Moa går i sexan på Gnarps skola. De tycker att utbildningen har varit bra och att de fått svar på frågor och funderingar. Har de ändrat på något för att må bättre?

– Jag äter mera grönsaker nu säger Erik.

Moa håller med. Hon äter också mera grönsaker nu för att må bra. Har hon något annat tips att ge till den som vill må bättre?

– Ja, att man ska prata med en kompis eller förälder om man inte mår bra, någon man litar på, så att det inte blir värre.

Resultatet presenteras i början av 2025

Eleverna har fått svara på enkätfrågor anonymt före, direkt efter och sedan fem månader efter utbildningen. Resultatet av forskningen kommer att presenteras i början av 2025, men vilken upplevelse har elevhälsans personal av projektet så här långt?

– Vår relation till eleverna har utvecklats. Vi upplever att det är lättare för eleverna att ta kontakt med oss på elevhälsan nu när de lärt känna oss bättre tack vare utbildningen. Det gör att förutsättningarna för att arbeta förebyggande ökar.

Planen är att forskningsprojektet ska fortsätta till hösten med de elever som börjar årskurs 6 då.

Ingången till en skola och tre porträttbilder av en forskare, personal från elevhälsan och två elever.

Foto: Nordanstigs kommun

För mer information

Satu Selling, skolsköterska

0652-367 37, satu.selling@nordanstig.se