MENY


Helena Svenskas blir ny rektor i Bergsjö

Bergsjö skola får i sommar ny rektor efter några tillfälliga lösningar. Sedan en tid är också biträdande utbildningschef Per Dahlström tillförordnad chef. Här har rekryteringsprocessen inletts.

Helena Svenskas blir ny rektor för Bergsjö skola. Helena arbetar i dag som rektor på Ede skola i Delsbo, en skola som på några år avsevärt höjt skolans och elevernas måluppfyllnad.

– Vi är väldigt nöjda över att ha kunnat rekrytera Helena Svenskas. Vi bedömer att hon har den kompetens och det driv som krävs för att fortsätta, men också utveckla det fina arbete som nu görs på Bergsjö skola, säger Per Dahlström, tillförordnad utbildningschef.

Som rektor på Ede skola har Helena Svenskas tillsammans med sin personal genomfört flera förändringar och nya arbetssätt för att göra eleverna tryggare och öka studieron på skolan. Skolans elever har i dag hög gymnasiebehörighet och ökade meritvärden. Även skolnärvaron har ökat.

Helena Svenskas tillträder 24 juni.

Rekryteringsprocessen av efterträdare till utbildningschef Thomas Larsson, som nyligen slutade, har påbörjats.

Skylt med "Bergsjö skola".

För mer information

Per Dahlström, tillförordnad utbildningschef
0652-361 13, per.dahlstrom@nordanstig.se