MENY


Hur nöjd är du med din hemtjänst?

Socialstyrelsen skickar årligen ut en enkät till dig som har hemtjänst. Vi använder resultaten från undersökningen som ett underlag för att förbättra äldreomsorgen. Därför är det viktigt att du svarar.

Syftet med enkäten är att ge enskilda personer en röst och ansvariga i kommuner och verksamheter underlag till förbättringar i äldreomsorgen. Resultaten av undersökningen redovisas på verksamhets-, kommun-, läns- och riksnivå.

I mitten av mars kommer årets enkät där du får svara på frågor om din hemtjänst. Vi vill gärna veta vad du tycker! För att vi ska ha möjlighet att förbättra hemtjänsten är det viktigt att vi får veta vad som inte fungerar! Det är också viktigt att du svarar utifrån dina egna erfarenheter.

Tack för att du deltar!

En hand på ett par äldre händer.