MENY


Fokus på sju områden i ny strategi

En ny regional strategi har tagits fram för att samordna och driva utvecklingen av turism och besöksnäringen i Gävleborg.

Den 22 februari beslutade Gävleborgs regionfullmäktige om en ny strategi för turism och besöksnäring i länet för åren 2024 till 2030. Region Gävleborg har lett arbetet och tillsammans med länets kommuner tagit fram den gemensamma strategin för hållbar utveckling av turism och besöksnäring.

Målet är att skapa en gemensam riktning för att möta utmaningar och ta tillvara länets möjligheter. Därför fokuserar strategin extra mycket på sju strategiska utvecklingsområden:

  • Hållbar platsutveckling
  • Enklare företagande
  • Kunskap
  • Innovation
  • Kompetensförsörjning
  • Tillgänglighet
  • Marknadsföring

– Den nya strategin ger alla parter ett bra stöd när vi arbetar tillsammans på läns-, landskaps- eller lokal nivå. Målbilden är en hållbar, innovativ och konkurrenskraftig besöksnäring och en hållbar turism i vårt län. Nu kavlar vi upp ärmarna för att uppnå ett ännu bättre resultat, säger Camilla Eriksson-Uddén, destinationsutvecklare i Nordanstig kommun.

Här kan du läsa den nya strategin Länk till annan webbplats.

Ledskyltar utmed en vandringsled i sommarsol.

För mer information

Camilla Eriksson-Uddén, destinationsutvecklare
0652-367 64, camilla.eriksson-udden@nordanstig.se