MENY


Länet tappar stort i befolkning

Det blev ett större befolkningstapp i vår kommun och i hela länet under förra året. Efter att ha stått emot SCB:s prognoser under många år blev Nordanstig 117 invånare färre 2023.

Gävleborg tappade nästan 1 700 invånare och i vår kommun blev vi 117 färre under förra året. Statistikmyndigheten SCB:s siffror visar att nästan dubbelt så många dog som det föddes i kommunen. Flyttningsnettot – skillnaden mellan in- och utflyttning – var också negativ.

Minskat barnafödande

Överlag var det befolkningsminskningar i majoriteten av Sveriges små och medelstora kommuner. Undantagen är de större städerna och kommuner runt dem. Sammantaget visar helårsstatistiken för riket den minsta folkökningen på 22 år.

I länet är det bara Gävle som ökar och det med blygsamma 39 personer. I Västernorrland, som vi också delar arbetsmarknadsregion med, tappar samtliga kommuner i befolkning. Exempelvis blev regioncentrat Sundsvall under året 148 invånare färre.

Orsakerna till nedgången är enligt SCB minskat barnafödande, ett lägre antal invandringar och fler utvandringar.

Trenden bruten?

Vi har under ganska många år stått emot SCB:s ganska dystra befolkningsprognoser och haft någorlunda balans mellan födda och döda, och emellanåt haft positiva flyttnetton. Det är en positiv trend som nu verkar bruten.

– Vi har i några år lyckats stå emot den negativa utvecklingen. Fortsätter det här kan det få stor påverkan på våra verksamheter. Vi har gett uppdrag att analysera vilka grupper och var befolkningen minskar. Jag hoppas att det ska ge underlag för förslag på åtgärder, säger kommunstyrelsens ordförande, Ola Wigg.

Flest invånare tappar Söderhamn med minus 400. Minst tapp i Hälsingland har Hudiksvall som landar på minus 43 personer.

SCB:s befolkningssiffror för helåret 2023 Länk till annan webbplats.

Isig vintervik i solsken.

För mer information

Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande
073-041 67 81, ola.wigg@nordanstig.se