MENY


SMHI varnar för hårda vindbyar

En gul varning har utfärdats för vindbyar på uppemot 25 sekundmeter i vårt område. Risk finns för avbrott i el- och teleförsörjning och att lösa föremål flyttas.

Under lördag kväll väntas hårda till mycket hårda vindbyar i bland annat södra Norrland, som kan leda till begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd. Risk finns för förseningar i buss-, tåg-, flyg- och färjetrafiken samt inställda avgångar.

Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen. Lösa föremål och tillfälliga konstruktioner riskerar att förflyttas eller skadas.

Skador på skog vid hyggeskanter och i nygallrad skog kan inte uteslutas, liksom att enstaka träd eller grenar ramlar ner.

Med anledning av den hårda vinden, som i byarna kan nå vindstyrkor på 20-25 m/s, har SMHI utfärdat en gul varning. Under söndagen avtar vinden.

Följ väderläget på smhi.se Länk till annan webbplats.

SMHI:s gula varning: Ett utropstecken på gul botten med en svart ring runt.