MENY


Lokal metod vid brand blir nationell förebild

Norrhälsinge räddningstjänst har tagit fram en metod för att rädda närliggande byggnader vid bränder. Nu får de visa metoden för andra räddningstjänster i landet.

Sättet som Norrhälsinge räddningstjänst arbetar på vid bränder har väckt intresse hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den här veckan var MSB på plats och filmade metoden när räddningstjänsten tände på en kuliss och visade sin teknik.

– När vi kommer ut till bränder får vi ofta rikta in oss på att försöka förhindra att byggnader runt omkring tar eld. Vi har tagit fram egna lösningar och utarbetat en metod där vi fäster brandfiltar för fönstren på byggnaden intill den som brinner. Det används i kombination med andra tekniker, säger Martin Eriksson, styrkeledare på Norrhälsinge räddningstjänst.

Filmen ska bli en nationell instruktionsfilm som andra räddningstjänster kan ta del av.

– I vårt arbete för trygghet och säkerhet samarbetar vi ofta med andra räddningstjänster. Det känns roligt att våra metoder kan komma till nytta på andra håll, säger Martin Eriksson.