MENY


Byggtvist avgjord utanför domstol

Friendly Building och Nordanstigs kommun har nått förlikning i tvisten kring bygget av den nya förskolan i Gnarp. Överenskommelsen innebär att bägge parter drar tillbaka sina anspråk.

Stockholmsföretaget Friendly Building Ingrid AB stämde Nordanstigs kommun efter att kommunen inte tillmötesgått företagets krav på extra utbetalningar. Företaget hävdade bland annat kostnadsökningar med anledning av pandemin.

Kommunen hävdade å sin sida att Friendly Building hade brister i utförandet av bygget och som krävde åtgärder. Samtidigt ställdes motkrav på viten i enlighet med avtalet parterna emellan, eftersom förskolan inte på långa vägar stod klar inom utlovad tid. De ekonomiska kraven från bägge parter låg på miljonbelopp.

Det förlikningsavtal som parterna nu enats om innebär att inga pengar byter ägare. En del av bristerna som förskolan varit behäftad med har åtgärdats av kommunen med medel som hållits inne.

På parternas begäran har Hälsinglands tingsrätt nu avskrivit målet. Parterna ska också stå för sina respektive rättegångskostnader.

Kommunens grafiska våg på vit bakgrund med kommunens logotyp

För mer information

Erik Hedlund, kommunchef
0652-360 89, erik.hedlund@nordanstig.se