MENY


Sökning efter vattenläcka i Mellanfjärden

MittSverige Vatten & Avfall letar efter en vattenläcka i Mellanfjärden och kan behöva stänga av vattnet kortare stunder i området.

Det går i nuläget inte att säga hur lång tid det tar att hitta läckan. Lämna inga vattenkranar öppna under avbrotten och gör inga egna arbeten på dina ledningar under tiden. Om vattnet är missfärgat när det kommer tillbaka, spola kallt vatten en stund.

Om du har frågor eller funderingar, kontakta MittSverige Vatten & Avfalls kundservice.

Foto: Nordanstigs kommun

För mer information

MittSverige Vatten & Avfall, kundservice
020-120 25 00, kundservice@msva.se