MENY


Här är vi Sverigebäst på bemötande

Besökarna vid Homons och Hasselas återvinningscentraler får ett utomordentligt bemötande, faktiskt bäst i Sverige enligt den senaste kundundersökningen.

Vartannat år genomför vi, tillsammans med branchorganisationen Avfall Sverige, en kundundersökning om hur Nordanstigsborna upplever avfallshanteringen i kommunen. Enkäter skickas ut till 300 slumpvis utvalda hushåll och svarsfrekvensen är hög.

Resultatet av 2023 års undersökning visar bland annat att våra öppettider når Hälsinglands högsta betyg och att vår kundtjänst fortsätter att klättra uppåt. Toppbetyg gällande kunnighet och servicekänsla visar att besökarna vid Homons och Hasselas återvinningscentraler får ett utomordentligt bemötande. Faktiskt bäst i Sverige, sett till de 50 deltagande kommunerna.

– Det är ett mycket glädjande resultat som visar på att vi jobbar i rätt riktning med vårt samhällsviktiga uppdrag, säger enhetschef Jimmy Nilsson.

Även om kundundersökningen visar fina resultat på flera områden finns saker att förbättra, vilket är syftet med undersökningen.

– Vi vill veta vad våra kunder tycker för att vi ska kunna bli bättre. Vi behöver generellt informera ännu mer, bland annat kring källsortering. Farligt avfall är ett exempel där vi behöver bli ännu tydligare. Om det inte tas om hand på ett korrekt sätt riskeras både människors hälsa och miljö.

Kundundersökningen Avfall Sverige 2023 (PDF) , 4.3 MB.

Avfall Sverige Länk till annan webbplats.

" "

För mer information

Jimmy Nilsson, enhetschef
0652-362 26, jimmy.nilsson@nordanstig.se