MENY

2021-12-29

Hur får fyrverkerier användas i vår kommun?
– det här gäller från 1 december 2023

Fyrverkerier brukar förekomma främst kring nyår, sista april och ibland också vid jul. Hur fyrverkerier får användas regleras av de nya lokala allmänna ordningsföreskrifterna för kommunen och i Ordningslagen.

När det gäller övriga fyrverkerier får de inte användas utan tillstånd från Polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkt, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Regeln gäller oavsett om det aktuella området faller inom detaljplanerat område eller inte.

Ur kommunens lokala allmänna ordningsföreskrifter –

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

16 § Användandet av pyrotekniska varor tillåts inom Nordanstigs kommun på nyårsafton och sista april från 21.00 till 01.00 därpå följande dag. Det är dock förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från sjukhus och vårdinrättning.

Trots ovanstående krävs, enligt 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617), tillstånd av
Polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

Fyrverkerier