MENY


SMHI varnar för höga vattenflöden

Veckans kraftiga nederbörd i kombination med nytt regn kan leda till höga vattennivåer i mindre vattendrag. Varningen gäller större delen av Gävleborgs kustområde.

SMHI har utfärdat en gul respektive röd varning för höga vattenflöden i kustområdet i höjd med Bergsjö ner till Gävle. Varningen gäller från fredag eftermiddag, natten till lördag och tills vidare. För Nordanstigs del ser flödena ut att bli som högst under söndagsdygnet.

De senaste dygnens kraftiga snöande i kombination med stigande temperaturer och nya regn gör att snösmältningen går fort. Avrinningen riskerar att inte hinna med, vilket ökar risken för översvämning på framför allt lågt belägna platser.

Röd varning kan innebära:

  • Extremt höga strömhastigheter i vattendragen.
  • Flöden som uppstår i genomsnitt vart 50:e år eller mer sällan.
  • Risk för översvämmad mark i anslutning till vattendrag och sjöar samt i låglänta områden.

Förbered dig på översvämningar

Röd varning för höga flöden innebär stor risk för översvämning. Källare kan ta in vatten och lågt liggande vägar kan översvämmas. Kom ihåg att räddningstjänsten alltid prioriterar samhällsviktiga funktioner och som privatperson ansvarar du själv för din egendom. Ta reda på mer om hur du kan förbereda dig för översvämningar.

Väderläget på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Följ trafikinformationen i ditt område Länk till annan webbplats.

Checklista vid risk för översvämning Länk till annan webbplats.

Tips vid översvämningsrisk Länk till annan webbplats.

Srömmande vatten i en bäck omgärdad av snö.