MENY


Engagemang för naturnära upplevelser

Naturskyddsföreningen i Nordanstig har bred kunskap kring djur och natur. Medlemmarna är engagerade i många olika frågor. Under senaste styrelsemötet bjöds representanter från kommunen in för att ta del av deras arbete.

Föreningen berättade om de olika intresseområden som medlemmarna i styrelsen är särskilt engagerade i. Några lyfte fram vandring, både genom föreningens engagemang i Kustleden, men även vandring generellt. Bland de närvarande fanns även stort intresse för fåglar, växter, biodling och scoutverksamhet.

Delaktiga i miljövård

Föreningen vill på flera nivåer, lokalt, regionalt och nationellt, vara delaktiga i opinionsbildning och beslut kring exempelvis naturskydd och miljövård. Föreningen får ofta svara på remisser i olika sakfrågor.

Under mötet lyftes frågan om ett eventuellt stopp av strömmingsfisket, som är en aktuell fråga på riksnivå, men som även påverkar oss lokalt.

Alla är välkomna ut

Kärleken till och intresset för naturen märks. Det finns en vilja att locka besökare ut i naturen och föreningen erbjuder olika aktiviteter. Det kan vara ugglevandring tillsammans med skolelever, fågelvandring, de vilda blommornas dag eller föreläsningar inom olika ämnen.

Föreningen har gjort stora insatser genom åren för vandringsleden Kustleden, som går mellan Galtström i norr till Sågtäkten i söder. Genom ett avtal med kommunen sker en årlig översyn av leden och det utförs även mindre underhållsåtgärder som slyröjning och kontroll av skyltar och ledmarkeringar.

Naturfrämjande miljöpris

Naturskyddsföreningen i Nordanstig delar årligen ut ett miljöpris, som kan tilldelas privatpersoner, företag eller föreningar som gjort något bra för miljön eller naturen. Kontakta föreningen om du vill nominera någon till miljöpriset. De senaste fem årens pris har gått till följande:

  • 2022 – Innegården Västtjär
  • 2021 – Vilda Fisken (Karl-Åke Wallin och Leif Söderberg)
  • 2020 – Omställning Nordanstig
  • 2019 – Allan Edblom
  • 2018 – Anders Thyr

Naturskyddsföreningen i Nordanstig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid besöket deltog kommunfullmäktiges ordförande Kenth Hammarström, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Andreas Högdahl och Andreas Mossnelid från kultur- och fritidsenheten.

Deltagare från föreningen var: Erling Selling (ordförande), Bernt Larsson, Johan Myhrer, Lena Hoff, Torsten Hansson, Bertil Sundin, Anki Widén, Anna Welander Leimu och Ingemar Östlund.

 

Föreningsliv i Nordanstig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Grupp människor promenerar i skog.

Naturskyddsföreningen välkomnar alla ut i naturen.

För mer information

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare

070-578 31 40, andreas.mossnelid@nordanstig.se