MENY


Dags att nominera årets stipendiater!

Varje år delar vi ut stipendier för att stödja och uppmärksamma förtjänstfulla kulturella insatser och ideellt föreningsledararbete bland kommunens barn och ungdomar.

Stipendierna delas ut till personer och organisationer skrivna och verksamma i Nordanstigs kommun. Enskilda personer och föreningar kan skicka förslag på stipendiat. Förslaget ska vara kortfattat motiverat och underskrivet av den person eller förening som skickat in förslaget.

Varje stipendium är på 5 000 kronor och kan fördelas på en eller flera stipendiater.

Kulturstipendium 2023 – förtjänstfulla kulturella insatser

Kommunens kulturstipendium är avsett att verka som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets alla områden.

Föreningsledarstipendium 2023 – ideella föreningsledare

Kommunens föreningsledarstipendium är avsett att stödja och uppmuntra det ideella föreningsledararbetet bland kommunens barn och ungdomar.

Lämna förslag senast 20 oktober 2023

Du kan mejla, posta eller lämna in ditt förslag till oss. Märk förslaget "Kultur- och föreningsledarstipendium" och mejla det till foreningsservice@nordanstig.se

Om du vill skicka med posten:

Nordanstigs kommun
Kultur- och föreningsledarstipendium
Box 56
829 21 Bergsjö

Du kan också lämna in ditt förslag i kommunkontorets reception, på Södra Vägen 14 i Bergsjö.

Stipendiaterna utses av ledningsutskottet och stipendierna delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Närbild på ett diplom med en illustrerad blombukett.

Förra året belönades Lena Gräntz, Bertil Sundin och Yngve Nilsson för sina insatser inom kultur- och föreningslivet.

För mer information

Helena Havela, handläggare
0652-360 15, helena.havela@nordanstig.se