MENY


Föreningar – här finns stöd till ungdomsidrotten!

Välkommen på en träff om vilka medel som finns för att utveckla barn- och ungdomsidrotten i vår kommun. RF-SISU Gävleborg och vår kultur- och fritidsenhet berättar och svarar på frågor. Så boka in 11 oktober i kalendern!

Att arbeta ideellt i en förening kräver en hel del. Många väljer ändå att engagera sig. Belöningen för engagemanget varierar förstås. Kanske är det att se laget eller utövaren utvecklas som lockar, eller lagandan och gemenskapen i föreningen.

Alldeles oavsett är vi tacksamma över allt det fantastiska arbete som görs i våra föreningar och klubbar. Vi försöker också från kommunens sida stötta föreningsverksamhet och inte minst ungdomsidrotten.

Det finns flera stöd att få. Förutom våra föreningsbidrag har RF-SISU Gävleborg projektmedel för att utveckla barn- och ungdomsidrotten. Vid en träff för idrottsföreningar i oktober berättar vi om RF-SISU:s projektstöd och vårt föreningsbidrag.

Syftet med RF-SISU:s projektstöd är att ge förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet, med målsättning att:

  • stärka idrotten i idrottssvaga områden
  • få fler unga att stanna i den organiserade idrotten, och
  • att idrottsföreningar har utbildade barn- och ungdomsledare.

Det här pratar vi om:

  • Projektstöd för barn- och ungdomsidrotten. RF-SISU Gävleborg informerar och svarar på era frågor. Ta chansen att få reda på mer om hur er förening kan söka RF:s medel.
  • Föreningsbidrag i Nordanstigs kommun. Vad kan sökas och hur går det till?
  • Behövs ett föreningsråd i Nordanstig? Hur ser ni på behovet? Vilket uppdrag och organisation ska ett föreningsråd ha? Vi följer upp de synpunkter om föreningsråd som diskuterades vid mötet den 10 maj 2023 i Bergsjö.

Varmt välkomna!

Onsdag 11 oktober 18.00–20.00
Röstagården, Harmånger

Harmångers IF bjuder på fika!

Anmälan senast 9 oktober till:

Helena Havela, kultur- och fritidsenheten
foreningsservice@nordanstig.se
0652-360 15

Två ungdomar i sportkläder och den ene med en boll under armen.

För mer information

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare
0652-368 20, andreas.mossnelid@nordanstig.se

Helena Havela, handläggare
0652-360 15, helena.havela@nordanstig.se